Гнучке управління процесом навчання

Гнучкість управління процесом навчання персоналу забезпечується за рахунок формування списків завдань з додаванням індивідуальних та групових курсів. Вбудований функціонал містить інструменти для повномасштабної автоматизації навчання при вивченні навчального контенту різноманітних форматів, тестів і книг, презентацій і повноцінних програм.

Використання списку завдань в системі навчання

Виконання призначених завдань, які вміщують різноманітний контент, комплекси курсів і сформовані навчальні програми супроводжується оцінкою результатів навчання по розробленій шкалі в 100 балів. Система балів з можливістю встановлення межі успішності забезпечує простий контроль виконання навчальної програми з регулюванням рівня успішності і моніторингом результатів навчання.

Розмежування групового та індивідуального навчання

Комплексний процес розвитку персоналу передбачає можливість одночасного проходження декількох програм в різних групах за допомогою індивідуальних завдань, об’єднаних в розділі “Мої завдання”. Користувачі групуються за допомогою міток, відповідно до посад, підрозділів, міст та інших характеристик.

Встановлення термінів виконання завдань

Призначена програма навчання містить завдання з часовими обмеженнями(кількість днів або календарний період) або без них. Система навчання передбачає систематичне виконання призначених завдань і можливість проходження завдань, не обмежених в часі, для підвищення ефективності навчання і самоорганізації користувачів.

Повноцінна автоматизація навчального процесу

Сучасний розвиток персоналу, націлений на ріст індивідуальних навичок з автоматизацією процесу навчання, доповнений функціоналом для автоматичного призначення завдань користувачам. При реєстрації або зміні посади (підрозділу або навчальної групи) формується нова навчальна програма з передбаченою послідовністю елементів.

Відзнаки за виконання завдань для кращих учнів

При проходженні завдань з встановленим порогом успішності і часовими рамками, доступна система винагороди бейджами і значками. Формуються особисті набори нагород за успіхи в навчанні і проходженні програмних курсів і тестів.

Спробувати Yaware.Courses безкоштовно

Оцініть усі можливості сервісу